•                                                           ANBI Gegevens 2017

Grondslag en Doel en Middelen 

De grondslag en doel zijn vastgelegd in artikel 2 en 3 van de statuten. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen.

 

Externe ondersteuning

De Evangelische Gemeente ’t Scheepke verleent op financiële- en diaconale wijze hulp aan zwakkeren in de samenleving.


Bekijk hier het jaarverslag van 2017.