ANBI

(Algemeen nut beogende instelling)

Algemeen
De Evangelische Gemeente ’t Scheepke is vanaf 1 januari 2016 wettelijk verplicht een aantal gegevens te plaatsen op de website.
Met het op de website plaatsen van onderstaande gegevens beoogt onze instelling te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Vestiging
   
De Evangelische Gemeente 't Scheepke is gevestigd aan de Rijstraat 434, 2953 CT te Alblasserdam.
Het secretariaat is Rembrandtlaan 43, 2951 PK te Alblasserdam.

Rekeningnummer
   
De bankrekening van Evangelische Gemeente 't Scheepke is NL51 INGB0 000221329

Indentiteit

De indentiteit van de Evangelische Gemeente 't Scheepke ligt verankerd in de AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
welke op 14-12-2009 is verleden ten overstaan van Mr. W. van Ringelesteijn, notaris te Alblasserdam.
De statuten zijn hieronder integraal opgenomen.Bestuurssamenstelling

Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf personen en voldoet daarmee aan de statutaire bepalingen, te weten:
een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee andere leden van de raad, te weten:

             
 De heer  A. A. van der Lecq Voorzitter
 Mevrouw C.H. Geerdsema-van Anrooy Secretaris
 De Heer
Steven Verkerk
2e Penningmeester
 De heer J. Verkerk Oudste
 De heer W. Fiole Lid

Fiscaal nummer

Evangelische Gemeente 't Scheepke is bij de belastingdienst geregistreerd onder nr 80.50.50.930

ANBI (Algemeen nut beogende instelling)

De Belastingdienst heeft op 15 december 2015 schriftelijk bevestigd dat de Evangelische Gemeente ‘t Scheepke
 per 01 januari 2008 de status heeft van ANBI-instelling.