Bidstond


Iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur wordt er na een korte zangdienst een gebedsbijeenkomst gehouden,
 waarin voorbede wordt gedaan voor zieken, de gemeente, actualiteiten en voor iedereen die dat nodig heeft.