Bijbelstudie


- Bijbelstudiegroep -Opnieuw in de belangstelling

Het afgelopen seizoen is het boek OP WEG NAAR DE VOLMAAKTE WERELD weer van de plank gehaald en is in groepsverband deze studie weer opgestart. 

De reacties  zijn hierover zo positief, dat besloten is deze Bijbelstudie bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Afhankelijk van de interesse kan de studie zowel in groepsverband bij iemand thuis plaatsvinden of op een andere locatie en vinden in principe één of meerdere avonden per maand plaats.  

Meer informatie vindt u hier.