Het Bestuur

 
Het bestuur van de gemeente heeft tot taak het uitvoeren van praktische,
materiële en sociale zaken conform de statutaire bepaling.

Overzicht bestuur per 01-07-2021
 
Arno


Arno van der Lecq (voorzitter)

 2

                   Corrie Geerdsema (secretaris)

""                  Steven Verkerk (1e penningmeester)

 
  
""                  

                    Jan Verkerk (oudste)

 ""                    Maroeska Geerdsema (Lid)