Het Bestuur

 
Het bestuur van de gemeente heeft tot taak het uitvoeren van praktische,
materiële en sociale zaken conform de statutaire bepaling.

Overzicht bestuur
 
""                 Maroeska Geerdsema (voorzitter)

 ""                   Corrie Geerdsema (secretaris)

""                  Steven Verkerk (penningmeester)

 
  
""                Lid / Jan Verkerk (oudste)

  ""              Lid (Vacant)