Pastoraat
Waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is er sprake van pastoraat.

Onze medewerkers gaan een relatie aan met mensen om met elkaar te zoeken naar antwoorden op geloofs- en levensvragen.

Pastorale medewerkers hebben geleerd om te luisteren, samen te bidden en naar bijbelse oplossingen te zoeken en die toe te passen in het dagelijks leven.

De gemeente wil een gezin zijn waarin mensen genezing, bevrijding en herstel vinden.

De liefde en genade van Jezus, de kracht en werking van de Heilige Geest en de Bijbel, het woord van God zijn de motivatie, de bron en de gezaghebbende leidraad daarbij. 

De pastorale zorg staat
onderleiding van oudsten van dienst.