Samenkomsten 


De samenkomsten worden iedere zondagmorgen gehouden;
de aanvang is 09.30 uur.

De dienst is als volgt samengesteld:

We beginnen de dienst met zingen, daarna is het tijd voor de verkondiging van Het Woord.

Dit gebeurt door eigen - of gastsprekers.

Elke eerste zondag van de maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd om te gedenken dat de Here Jezus voor ons aan het kruis is gestorven.

Alle leden en bezoekers van de gemeente die in rechte verhouding staan tot de Heer en zijn of haar naaste, kunnen deelnemen,
zodat een ieder op waardige wijze van het brood eet en uit de beker drinkt.

Vervoer


V
oor mensen die slecht ter been zijn kan er vervoer geregeld worden.