Wie zijn wij
 
  ’t Scheepke is een evangelische gemeente in Alblasserdam.

  De naam van ’t Scheepke verwijst naar het bekende verhaal uit de
  bijbel over een   zware storm, waarin een klein schip terechtkwam.
  Het schip – en de mensen aan boord – werden gered, omdat Jezus
  aan boord was en de wind gebood te gaan liggen.

  De Evangelische Gemeente ’t Scheepke wil vandaag op symbolische
  wijze ook een plaats zijn, waar mensen – ongeacht hun achtergrond
  en leeftijd – elkaar kunnen ontmoeten en opgebouwd worden vanuit
  het woord van God.

  ’t Scheepke wil herkend worden als een gemeente, die uitziet naar
  de terugkomst van de Here Jezus.

  Zij verwacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals God
  heeft beloofd in de bijbel.

  Deze belofte geldt zowel voor het volk Israël als voor andere
  christenen.

  Op 11 mei 1965 is onze gemeente geregistreerd als kerkgenootschap
  bij notariële akte.
 
  't Scheepke is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer
  80.50.50.930 en heeft de status van ANBI.

tScheepke