Wij geloven:
  
* dat de Bijbel Gods onfeilbaar Woord is

* in één God, die zich openbaart in de Vader, Zoon en Heilige Geest
 
* in vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus
 
* in de bijbelse doop door onderdompeling voor hen die bewust geloven
 
* in de doop in de Heilige Geest met de hieraan verbonden bijbelse gaven

* in de genezing van zieken door handoplegging en zalving met olie

* in de wederkomst van Jezus Christus

* in het eeuwig leven voor hen die in Hem zijn

* dat wij verbonden zijn met Israël als Gods uitverkoren volk